ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซิร์ฟเน็ตโซลูชั่น. เลือกใช้อุปกรณ์ Hardware คุณภาพสูงที่ใช้กันใน ระบบ Internet ทั่วโลก อาทิเช่น 3Com Switch , Dell Server และเรายังเลือกใช้ ระบบเน็ตเวิร์คชั้นนำในประเทศไทยทั้ง ที่มีเสถียรภาพของเน็ตเวิร์ค ดีที่สุด
            Our Hardware
 •   Intel Server CPU Pentium 4 2.8 GHz Ram 2 GB Raid-1 (Mirror )
 •   Dell (TM) PowerEdge (TM) 850 Server
 •   Dell (TM) PowerEdge (TM) 860 Server
 •   Dell (TM) PowerEdge (TM) 1425 Server
 •   Dell (TM) PowerEdge (TM) 1850 Server
 •   Dell (TM) PowerEdge (TM) 1950 Server
 •   Dell (TM) PowerEdge (TM) 2950 Server
 •   Suppermicro Server
 •   3ComSwitch 4500 stackable Ethernet switch features rich Layer 2 switching and dynamic Layer 3 routing in a cost-effective, high performance platform

 •             Our Network

   

      Internet Thailand's (INET) Datacenter AND ServeNET Datacenter

  •   ระบบรักษาความปลอดภัย
  •   ระบบความปลอดภัยสแกนรหัสผ่านบนฝ่ามือและใช้บัตรผ่านด้วยรหัส PIN ID
  •   ระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาและเข้มงวด
  •   ระบบโทรทัศน์วงจรปิดดูแลศูนย์ข้อมูลตลอดเวลาโดยสามารถเรียกดูเทปบันทึกย้อนหลังได้ถึง 168 ชั่วโมง
  •   ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันภัยต่างๆ
  •   ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย FM 200
  •   ระบบควบคุมอุณหภูมิและปรับอากาศ (N+1)
  •   ระบบควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อม
  •   ระบบป้องกันน้ำ
  •   ระบบยกพื้น 50 ซม. โดยใช้ผิวของแผ่นพื้นเป็นชนิด HPL (High Pressure Laminate)ป้องกันการเกิดสถิติบนพื้นผิว
  •   โครงสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่รับการสำรองเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการส่ง-รับข้อมูล
  •   ทดสอบการทำงานของ application รวมทั้งสภาพแวดล้อมก่อนนำมาใช้งานจริง
  •   ระบบสำรองไฟฟ้าไปยังแต่ละตู้ Rack
  •   ทำการเปิด/ปิดเครื่องและ Reboot เครื่องตามความต้องการ
  •   ระบบสำรองไฟฟ้าพร้อมด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  •   เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น โดยUninterruptible PowerSupply (UPS)และ Generator system (N+1)

Hotline Call to : 08-9795-5558
E-Mail: info at intercybernet.com
Paypal Support

Home    |     About us    |     Domain    |     Webhosting    |     Colocation    |    Dedicated  
 VPS    |     Ready Server    |     Software    |    Contact US

Servenet Limited Partnership © 2004-2007.  Terms of services
Dedicated Servers and Web Hosting