Colocation บริการรับฝากเครื่อง Server เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ในการดูแลอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยฝากไว้ในห้องเครื่องของ IDC (Internet Data Center )ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง ตลอดจนมีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่สุด อาทิ ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมความชื้นและระบบดับเพลิง และยังอยู่บนบริการเครือข่ายความเร็วสูงตลอด 24 ชม more
Dedicated Server บริการให้ เช่าเครื่อง Server เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือ website ธุรกิจของท่าน โดยไม่ต้องใช้ Server ร่วมกับผู้อื่น เพื่อประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในส่วนของ Server more
จำหน่ายเครื่อง Server คุณภาพสูง เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เราพร้อมที่จัด Server ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน ลูกค้าที่ยังไม่มี Server ของตนเองและ กำลังมองหา Server ที่มีประสิทธิภาพ และราคาถูก ทางเรามี Server ใหม่ที่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น Dell Server , Supermicro Server , Hp Server , Intel Server more
Web Hosting บริการให้เช่าพื้นที่ สำหรับจัดตั้ง Website บน Server ของเรา ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี เพื่อให้องค์กรของท่านสามารถเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนทำการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของ Bandwidth ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) ของหน่วยงานท่านเอง เหมาะสำหรับหน่วยงานโดยทั่วไปซึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อเครื่องให้บริการ (Server) และจ่ายค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง more
Virtual Private Servers ( VPS ) บริการให้แบ่งเช่า Server ด้วยกลไกการทำงานของซอฟท์แวร์อันซับซ้อน เพื่อแบ่งเซิร์ฟเวอร์ออกเป็นเสมือน Dedicated Server หลายๆเครื่อง บนฮาร์ดแวร์เพียงเครื่องเดียว ท่านสามารถควบคุมบริหารซอฟร์แวร์ได้เอง แต่ราคาถูกกว่า Dedicated Server.more
จำหน่าย Software และติดตั้ง Software สำหรับ Webhosting ให้บริการดูแลรวมถึงการแก้ปัญหา รับพัฒนาระบบ E-commerce ,Web Application , PHP , ASP , Microsoft .NETออกแบบฐานข้อมูล MySQL , MSSQL ,Oracle more
Hotline Call to : 08-9795-5558
E-Mail: info at intercybernet.com
Paypal Support

Home    |     About us    |     Domain    |     Webhosting    |     Colocation    |    Dedicated  
 VPS    |     Ready Server    |     Software    |    Contact US

Servenet Limited Partnership © 2004-2007.  Terms of services
Dedicated Servers and Web Hosting